ISINIWALAT na! Ang buong KATOTOHANAN at POSITIBO na depinisyon ng Martial Law ni President Duterte!13:10

  • 2,214 views
Published on December 30, 2016
 photo Screen Shot 2016-12-08 at 7.33.58 PM_zpsokysqfqx.png

ISINIWALAT na! Ang buong KATOTOHANAN at POSITIBO na depinisyon ng Martial Law ni President Duterte!

P.S. Please share this video para mapanood ng taong bayan. Thank you 🙂

Post Your Comments Below
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"