Hindi NATITINAG si DUTERTE! Sa mga banta ng United Nations!13:07

  • 4,314 views
Published on January 5, 2017

Hindi NATITINAG si DUTERTE! Sa mga banta ng United Nations!

P.S. Please share this video para mapanood ng taong bayan. Thank you 🙂

Post Your Comments Below
 photo Screen Shot 2016-12-08 at 7.33.58 PM_zpsokysqfqx.png
Enjoyed this video?
0-9
"No Thanks. Please Close This Box!"