ACTUAL JAIL Break sa AMAS Distrct Jail Kidapawan North Cotabato! NakaTAKAS!07:09

  • 27,921
Published on January 4, 2017
 photo Screen Shot 2016-12-08 at 7.33.58 PM_zpsokysqfqx.png

ACTUAL JAIL Break sa AMAS Distrct Jail Kidapawan North Cotabato! NakaTAKAS estimated 132 inmates!

P.S. Please share this video para mapanood ng taong bayan. Thank you 🙂

Post Your Comments Below
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"